Welke propositie heeft meer potentie?

Welke propositie heeft meer potentie: Babyzwemmen of Senioren zwemmen?

Aanleiding:

Regionale zwembaden willen meer effectief reclame maken.

Aanpak:

De klanten van verschillende zwembaden zijn nader onderzocht. Vervolgens zijn de klanten van babyzwemmen en van seniorenzwemmen qua profiel vergeleken. Uit deze vergelijking bleek dat de klanten duidelijk in verschillende wijken te wonen.

Er kan nu reclame gemaakt worden gericht op de doelgroepen. In een wijk met veel jonge gezinnen kun je het best reclame maken voor babyzwemmen en in wijken waar veel ouderen wonen voor seniorenzwemmen.

Vervolg:

Met behulp van digitale druk kunnen we gemakkelijk tekst en beelden wisselen in brochures, waardoor we de juiste doelgroep met de juist propositie kunnen aanspreken.

Ook online werken we met verschillende proposities. In postcodes met veel jonge gezinnen zetten we een andere campagne in wanneer er wordt gezocht op “zwemmen”, dan in postcodes met senioren.

Resultaten:

  • Omdat de reclamecampagne beter aansluit bij de doelgroep, wordt deze beter gelezen.
  • Zo worden er meer mensen klant van het zwembad tegen lagere kosten!