Welke huizen zijn relevant voor mijn Huis-aan-huisfolder?

Aanleiding Case:

Een grote landelijke retailer wilde de communicatie naar potentiële klanten verbeteren. Daarbij is de huidige gehanteerde verspreidwijze voor de folders vooral gericht op de afstand tot de winkel.

Aanpak:

De gegevens van klanten en belangstellenden versus de huidige verspreidingen zijn geanalyseerd. Hierbij zijn op basis van postcode informatie profielen van de verschillende doelgroepen gemaakt.

Resultaten:

Er is een model gemaakt waarin per postcode de kans op klanten is weergegeven. In het model wordt de doelgroep gecombineerd met de afstand tot de vestiging. Deze gegevens zijn gebruikt voor huis aan huis verspreidingen. Met een veel kleinere oplage wordt de doelgroep beter en veel efficiënter benaderd.

Concreet effect:

  • Een veel hoger rendement op de uitgegeven media investeringen.
  • Forse besparing, waardoor er ruimte ontstaat om andere middelen en zaken te ontwikkelen.