Welke propositie heeft meer potentie?

Welke propositie heeft meer potentie: Babyzwemmen of Senioren zwemmen? Aanleiding: Regionale zwembaden willen meer effectief reclame maken. Aanpak: De klanten van verschillende zwembaden zijn nader onderzocht. Vervolgens zijn de klanten van babyzwemmen en van seniorenzwemmen qua profiel vergeleken. Uit deze vergelijking bleek dat de klanten duidelijk